Gazelle Doroudian

Gazelle Doroudian (f.1985)

Kandidat fra Københavns Universitet (2011)
Speciallæge i Almen Medicin (2020) 

Gazelle har erfaring fra flere lægepraksis i København; Amager, Christianshavn samt 2 forskellige praksis på Nørrebro.

Hun har haft ansættelser i flere af Region Hovedstadens hospitaler, herunder Rigshospitalet, Bisbebjerg, Herlev, Amager, og Hvidovre Hospital samt i Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Gazelle har erfaring indenfor specialerne; gynækologi og obstetrik, pædiatri, ortopædkirurgi, neurologi herunder parkinson og demens, psykiatri samt bred erfaring indenfor de intern medicinske specialer.

Medlem af:
• Lægeforeningen
• DSAM