Henvisninger

Lægerne kan henvise til speciallæger, hospitaler og fysioterapeuter

Speciallæger
Hvis man er i sygesikringsgruppe 1 er undersøgelse og behandling hos speciallæge gratis. Der kræves henvisning fra egen læge og patienterne skal derfor undersøges i praksis først. Herefter tager lægen stilling til om henvisning er nødvendig.
Som medlem af sygesikringsgruppe 2 kan man gå direkte til speciallæge, men skal så også selv betale.

Øre- og øjenlæge
Det kræver ikke henvisning at gå til øre- og øjenlæge.

Hospitaler
Lægerne kan henvise til indlæggelse på hospital ved akut sygdom.
Ved behov for avanceret udredning henvises ofte til hospitalsambulatorier, der har det fornødne diagnostiske udstyr.

Fysioterapi
Hvis egen læge finder det rigtigt henvises patienten til fysioterapeut. Patienten betaler da selv kun 2/3 af udgiften.
Ønsker man at gå til fysioterapi uden om egen læge betaler man hele udgiften.