Hvem er vi

Læger

John Sahl Andersen, ph.d. (f.1953)
414755_15Praktiserende læge, København N 1992
Speciallæge i samfundsmedicin 1993
Speciallæge i almen medicin 1994
Lægerne i Bartholinsgade fra 2008

PhD 1998
Lektor på Afdeling for Almen medicin, Københavns Universitet
Forsker bl.a. i ordination af medicin til patienter i almen praksis
Andre aktiviteter: Formand for forskningskomite ved Kræftens Bekæmpelse,
medlem videnskabsetisk komite, Redaktør på Ugeskrift for Læger, Sagkyndig ved Retslægerådet.

John er i klinikken mandag og onsdag.

Sidsel Bøcher (f.1969)
Sidsel BøcherLægevidenskabelig embedseksamen 1997. 
Speciallæge i Almen medicin 2016.
Praktiserende læge v. Lægerne i Bartholinsgade fra 2016.
PhD Københavns Universitet 2010.
Postdoc ved Afdelingen for Almenmedicin, Københavns Universitet.
Forskningsområder: Infektionssygdomme og normalflora.

Sidsel er i klinikken mandag - torsdag.

 

Lene Pejl Hansen

Lene er i klinikken mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Anders Lander (f.1976)
414759Anders er uddannet læge i 2006 fra Københavns Universitet og blev speciallæge i almen medicin i 2016.

Han har en bred erfaring som hospitalslæge fra forskellige afdelinger i region H og har særlig interesse i ældre patienter og medicin.

Anders starter i klinikken d.1/9-2017 og skal arbejde i klinikken 3 dage om ugen samt undervise medicinstuderende og yngre læger.

Anders er i klinikken tirsdag, onsdag og fredag.

Sekretærer

Mille-Marie Østergaard

Cecilie Østby

Ann Ottesen 
414756_2

Ann er social- og sundhedsassistent. Har tidligere arbejdet på Glostrup Hospital, hvor Ann har arbejdet på neurokirurgisk afd. i flere år.

Sygeplejersker

Karen Bach
Uddannet sygeplejerske 1988
Arbejdet på hospitalsafdeling, Center for sygdomsforebyggelse, Glostrup.
Konsultationssygeplejerske Lægerne i Bartholinsgade 2005

 

 

 

Stud med holdet

Chanella Vang

Sylvester Grønbæk

Sasha Kyhnæb

Cecilie Slott

Cecilie Skovsen

Kristina Svarre

Amanda Vorting

Reservelæger

Nanna Emilie Overgaard.

Amanda Carlander KBU læge

Vikarlæger

Læge Jacob Øyås Rasmussen

Læge Jesper Holm Kristensen

Læge Arne Hantho 
arne-hantho-2

Læge Birgit Karskov