Nyheder

 

Information om Bartholinklinikkens forholdsregler for at undgå evt. smitte med Coronavirus (COVID-19).     

 

Kære patienter

Pga. coronavirus pandemi i Danmark, har vi i klinikken indført en række forholdsregler, som vi håber at I vil hjælpe med at overholde. Forholdsreglerne vil løbende blive opdateret i forhold til de udmeldinger vi får fra sundhedsmyndighederne.

Coronavirus smitter ved dråbesmitte fra hoste og evt. ved tale. Den kan også smitte indirekte, ved at man rører ved en inficeret genstand og så kløer sig i øjne eller næse mv.

Der findes ikke behandling eller vaccine mod Coronavirus. Som ved influenza, er det primært patienter med svækket immunforsvar, som kan blive alvorligt syge af Corona virus.

Hvornår skal du kontakte lægen:

HUSK: Ring til klinikken  – MØD IKKE OP!

 

Mildt forløb – her behøver du ikke at kontakte lægen.

Forekommer hos størstedelen af de smittede. Symptomer svarende til mild influenza (hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine eller feber). Går over af sig selv i løbet af 4-6 dage. Bliv hjemme og følg retningslinjer fra sundhedsmyndighederne (https://politi.dk/corona).

Her skal du kontakte lægen:

Hvis du får det værre/ ikke er i bedring efter 3-4 dage skal du kontakte læge. Det samme gælder hvis du er immunsvækket eller har svær kronisk sygdom.

 

  • Vi har på baggrund af udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne valgt at aflyse patientaftaler, som vi ikke vurderer er nødvendige lige nu.
  • Hvis lægen vurderer, det er nødvendigt med undersøgelse eller kontrol af
    din sygdom, vil du stadig blive tilbudt en konsultationstid i klinikken
  • Du kan opleve, at du bliver bedt om at komme på et andet tidspunkt, end du måske er vant til. Det sker for at mindske risikoen for smitte blandt de
    patienter, der møder op til konsultation i lægehuset.
  • Du kan også komme ud for at vi laver din fremmødetid om til en telefon- el videokonsultation.
  • Du vil indtil videre ikke kunne bestille on-line tider.
  • Hvis du har behov for at se lægen, så ring til klinikken.

Redigeret 19.3.2020

 

Fonden som ejer Unipraksis har besluttet, at klinikken skal sælges og overgå til at være ejet af praktiserende læger, som det almindeligvis er tilfældet.

Der sigtes mod at overgangen til det nye ejerskab finder sted i foråret 2020.

I forbindelse med de forestående ændringer i praksis, har følgende læger besluttet at stoppe i klinikken.

Christian Vøhtz pr. 1.12.2019

Anders Lander pr.1.1.2020.

Pr. 1.1.2020 tiltræder Anna Mette Nathan som klinikchef og som læge i klinikken.

John Sahl Andersen, Sidsel Böcher og Lene Pejl-Hansen fortsætter i klinikken indtil videre.

Vores faste vikarer Birgit Karskov, Arne Hantho og Jesper Kristensen samt udd.læger Nanna Overgaard  fortsætter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle gravide, der er i 32 graviditets uge eller derover, og indtil en uge før forventet termin, at blive vaccineret mod kighoste.  Dette gælder til udgangen af april 2020.