Om klinikken

L1080618

Lægerne i Bartholinsgade
fungerer som et almindeligt lægehus og er tæt knyttet til Københavns Universitet. Lægerne i klinikken er ansat på deltid både i lægehuset og på universitetet, hvor de arbejder som undervisere og forskere.
Denne kombination giver mulighed for at der kan bedrives forskning i lægehuset og at lægerne er opdaterede på fagets faglige udvikling.

Praksis er en kompagniskabspraksis
hvilket betyder at alle læger er fælles om patienterne.
Klinikken ejes af en fond under Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Prakti-serende Lægers Organisation, og drives som et selvstændigt anpartsselskab.
Universitetet har ingen indflydelse på driften.
Der er ikke EDB-forbindelse mellem klinikken og universitetet.
Data er således beskyttet som hos andre praktiserende læger.
Alle ansatte i klinikken er underlagt tavshedspligt.

I praksis er der læger under uddannelse og der undervises medicinske studenter.

ddkm-akkrediteret-lille-logo