Attester

Almindelige attester (ikke momsbelagte) Vejl. pris
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) Kr 1.000,-

Mulighedserklæring

(til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg)

kr 1.000,-
Attestation ved sygdom (til studieplads) kr 400,-

Henvisning/attest på opfordring fra forsikringsselskab

kr 700,-

Studieophold i udlandet, attest

kr 1.000,-

Almindelige attester (momsbelagte, tillægges moms 25%) Pris (pris inkl moms)
Motorattest til kørekort (husk pasfoto)

kr 500,-

Ansøgning om Handicapparkeringskort kr 750,-
Attester i forbindelse med udlandsrejser/sportsbegivenheder/til ambassader kr 750,-
Blodtypeattest Kr 750,-
Tolkeattest (anmodning om fritagelse for gebyr)

kr 750,-

Forsikringsattester (momsbelagte, tillægges 25% moms) Pris (pris inkl moms)
FP 220 (blodtryks- og lipidattest) kr. 1600,- (2.000,-)
FP 230 (HIV-antistof test) kr. 1000,- (1.250,-)
FP 300 (begyndelsesattest) kr. 900,-   (1.125,-)
FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring) kr. 1300,- (1.625,-)
FP 300 (begyndelsesattest) kr. 900,-   (1.125,-)
FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1) kr. 1300,- (1.625,-)
FP 300 (begyndelsesattest) kr. 900,-   (1.125,-)
FP 410 (funktionsattest) kr. 700,-  (875,-)
FP 300 (begyndelsesattest) kr. 900,-   (1.125,-)

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470,

FP 480og FP 490 (funktionsattester: bevægeapparat)

kr. 1300,- (1.625,-)
FP 500 og 510 (funktionsattester: sanseapparat) kr. 1700,- (2.125,-)

FP 610 (forsikringserklæring – lægens svar) – pris afh. af tidsforbrug

kr. 1000,- (1.250,-)
Øvrige attester  Pris (pris inkl moms)
Helbredsattest for jernbanepersonale kr. 1.600,- (2.000,-)
Helbredskontrol i forbindelse med natarbejde kr. 1.600,- (2.000,-)
Øvrige attester afregnes pr. tidsforbrug, minimun 1.000,- kr. 1.000,- (1.250-)