Børneundersøgelser & vaccinationer

5 uger:  Ingen børnevaccination – men vigtig første børneundersøgelse ved læge.

3 mdr.:   1. vaccination hos sygeplejerske – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib – samt pneumokok - ingen børneundersøgelse.  – ialt 2 stik

5 mdr.:    2. vaccination hos læge – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib – samt pneumokok og børneundersøgelse.  – ialt 2 stik

12 mdr.:    3. vaccination hos lægen – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib - samt pneumokok og børneundersøgelse. ( – ialt 2 stik

15 mdr.: Vaccination hos sygeplejerske – MFR 1 – ingen børneundersøgelse.

2 år: Ingen vaccination, men børneundersøgelse hos lægen.

3 år: Ingen vaccination, men børneundersøgelse hos lægen.

4 år: Vaccination hos lægen – MFR 2 og børneundersøgelse.

5 år: Vaccination – Difteri-Stivkrampe-Polio-revaccination og børneundersøgelse ved læge.

12 år: Vaccination hos sygeplejerske – HPV (kun piger) – ialt 3 vaccinationer indenfor 6 mdr.

Information om vaccinerne:

Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib:  Er grundvaccinen i børnevaccinationsprogrammet. Beskytter mod seks sygdomme: Difteri, tetanus, kighoste, polio og Hæmophilus Influenzae B-infektion.  Gives når dit barn er 3, 5 og 12 mdr. Beskyttelsen mod Hepatitis B infektion skulle herefter være livslang.  Bivirkninger er de sædvanelige: hos ca 10%: appetitløshed, unormal gråd, uro, træthed, feber <38C, lokal hævelse, smerte og rødme.  Meget sjældent: diare, opkastning, feber > 39C, reaktion lokalt ved indstiksstedet der er > 5 cm. Kontakt læge i givet fald. 

MFR (paraplyvaccination): Alle børn tilbydes og anbefales vaccination, når de er 15 måneder og når de er 4 år (gælder fra 1/4 2008 – ældre børn vaccineres som tidligere i 12-års alderen). Formålet med vaccinationen er, at udrydde mæslinger, fåresyge og røde hunde, fordi disse sygdomme i enkelte tilfælde udvikler sig meget alvorligt. Hver gang 100.000 børn har haft mæslinger, dør der 10 børn og 40 får hjernebetændelse, heraf halvdelen med varige mén. Fåresyge kan medføre hjernehindebetændelse (meningitis) og høretab. Dertil kommer, at den hos voksne mænd kan medføre en betændelse i testiklerne, som kan resultere i nedsat evne til at få børn. Røde hunde er især farligt under graviditet for fosteret. Sygdommen er stadig ikke udryddet. Der smittes fortsat gravide, som må have abort.

MFR vaccinen indeholder levende, men svækkede virus. Barnet kan efter vaccinationen få nogle symptomer, der i mild form minder om sygdommene. Alvorlige komplikationer ved vaccinationen er sjældne og meget sjældnere end ved selve sygdommene. Enkelte danner ikke antistoffer mod alle tre sygdomme – derfor er det nødvendigt at vaccinere 2 gange.

Pneumokok vaccinationen: Efter indførelsen af Hib-vaccinationen i 1993 er den hyppigste årsag til meningitis (hjernehindebetændelse) meningokok-bakterien og pneumokok-bakterien. Hos børn er risikoen for alvorlig sygdom størt, når de er under 2 år. Pneumokok-sygdom ses hyppigt som akut mellemøre-, bihule- eller lungebetændelse. De alvorligste former ses, når bakterien spredes i blodbanen og giver anledning til blodforgiftning og meningitis. Børn over 4 år har meget lille risiko for at få alvorlig pneumokok-sygdom. Før vcaccinen blev indført, forekom der årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre tilfælde af pneumokok-sygdom hos børn under 2 år. Det forventes, at vaccinationen mod pneumokokker kan forebygge omkring 50 tilfælde af alvorlig sygdom samt 1 dødsfald om året. Der er ikke mange bivirkninger til vaccinen, men op til halvdelen af børnene kan få feber og det er almindeligt med rødme og hævelse ved vaccinationsstedet.

HPV-vaccination: Alle piger tilbydes HPV-vaccination mod livmoderhalskræft som 12-årige. Vaccinationen kan gives samtidig med den sidste MFR-vaccination. Vaccinationen skal gives 3 gange indenfor et år. Vaccinen forebygger livmoderhalskræft og skal gerne gives inden den sexuelle debut.